Koszyk

Reklamacje

Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. 

Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych

Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

Pieknetapety.pl

ul. Młodej Polski 16

30-131 Kraków

UWAGA! – rzeczywiste kolory tapety mogą w stopniu nieznacznym różnić się od tych w komputerze lub urządzeniu mobilnym w zależności od indywidualnych ustawień i parametrów monitora. Takie różnice nie podlegają reklamacjom. Zdjęcia tapet zamieszczone na stronie sklepu są zdjęciami produktów udostępnionymi przez producentów tapet.